วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559


ประวัติ


ชื่อ : ฐดณ ธีร์ขจร
เกิด : 31 ธันวาคม 2522
ที่อยู่ : 29/4 หมู่ 1 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
ที่อยู่ปัจจุบัน : 6 ซอยติวานนท์ 27 แยก 8 อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 08-7932-1624


การศึกษา


2544 - 2549 - ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(วังท่าพระ) กรุงเทพฯ
2541 - 2543 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เอกจิตรกรรม คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ (เจ็ดยอด) เชียงใหม่
2538 - 2541 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ
(เจ็ดยอด) เชียงใหม่
2535 - 2538 - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่


การแสดงผลงาน


2558 -ร้อยใจ สานศิลป์ สู่ถิ่นไทย” การประมูลงานศิลป์ ครั้งที่ 5 นิทรรศการประมูลผลงานศิลปะ เพื่อนำ เงินรายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2557 - การแสดงผลงานศิษเก่าคณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ (เจ็ดยอด)
ณ “เฮินศิลป์ ใจ๋ยอง” จังหวัดเชียงใหม่
2556 - การแสดงผลงานศิลปกรรม ครั้งที่ 1 ของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพ
2554 - นิทรรศการ “คิดถึงอาจารย์ศิลป์” ครั้งที่ 2 โดยกลุ่ม จปภ.58 ณ พระนครบาร์ แอนด์ แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2553 - นิทรรศการ “คิดถึงอาจารย์ศิลป์” ครั้งที่ 1 โดยกลุ่ม จปภ.58 ณ พระนครบาร์ แอนด์ แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2550 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 29 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพ
2550 - นิทรรศการศิลปนิพนธ์ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (PSG Art Gallery) มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) กรุงเทพฯ
2548 - นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (PSG Art Gallery) มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) กรุงเทพฯ
2546 - นิทรรศการเปิดบ้านจิตรกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์คณะ จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (PSG Art Gallery) มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) กรุงเทพฯ


2546 - นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี ภาค วิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (PSG Art Gallery) มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) กรุงเทพฯ
2543 - ร่วมแสดงผลงานประกวดจิตรกรรมสื่อผสมในหัวข้อ Playground in your Imagination” ของ
บริษัท โนเกีย ประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพ
2542 - นิทรรศการผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ภาคพายัพ (เจ็ดยอด) ณ กาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
2541 - นิทรรศการจิตรกรรมทิวทัศน์เกาะลอย (อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี) หอศิลป์ราชมังคลา สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่


เกียรติประวัติ


2547 - ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Fly Thai with Thai Artists” และทัศนศึกษา ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร
2544 - รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพเขียนสีน้ำ สมาคมกล้วยไม้ไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่


ประสบการณ์การทำงาน


2557 - ภาพจิตรกรรมตกแต่งภายในบ้านตัวอย่างโครงการ MOMENTO Residence Khaoyai by Bonanza จังหวัดนครราชสีมา
2556 - ภาพจิตรกรรมตกแต่งห้องพัก Brick Duplex Suite และButterfly Duplex Suite เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
2555 - ออกแบบตกแต่งผนังและจัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องสปา AMETIZ Body Spa and Beauty Club, The Promenade กรุงเทพฯ
2555 - ออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ร่วมกับ Garnish Factory Co.,Ltd. ที่ THE MOST ราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ
2550 - 2555 - B U G Studio Co.,Ltd. บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน www.bugstudio.co.th
- Sansiri Flagship Lounge ชั้น 3 สยามพารากอน กรุงเทพฯ ปี 2555
- Sansiri Life Comes Home ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพฯ ปี 2555
- ประติมากรรมสื่อผสม โครงการ “IDEACUBES” จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) และองค์กรภาคีในประเทศและระหว่างประเทศอันได้แก่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติ (UNESCO), องค์กรอาสาสมัครสหประชาชาติ (United Nations Volunteers), Thai Young Philanthropist Network, สถาบัน Change Fusion, The Network of NGO, portfolios.net และมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2555
- ออกแบบและผลิต ผลิตภัณฑ์จำลอง OTOP Pavilion” ภายในงาน THAILAND SME EXPO 2012 ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2555 ณ ฮอลล์ 5-6 อิมแพค เมืองทองธานี
- ประติมากรรมนูนต่ำสื่อผสมตกแต่งผนังบ้านตัวอย่าง โครงการ บี สแควร์ โดยแสนสิริ
ถนนเหม่งจ๋าย - พระราม 9 กรุงเทพฯ ปี 2554
- ประติมากรรมนูนต่ำสื่อผสมตกแต่งผนังคลับเฮาส์ เศรษฐสิริ ออเงิน โดยแสนสิริ วัชรพล - รามอินทรา เขตสายไหม กรุงเทพฯ ปี 2554
- จิตรกรรมตกแต่งเพดานและผนังห้องตัวอย่าง โครงการ Quattro โดยแสนสิริ ทองหล่อ ซอย 4 สุขุมวิท55 กรุงเทพฯ ปี 2554
- ออกแบบประติมากรรมนูนต่ำ และทำต้นแบบจำลอง สำหรับประดับอาคารสถานทูตไทยในกรุง บรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม ปี 2554
- ข้อมูลภาพถ่ายในนิทรรศการ Slow hand design : the heart value of Thai products โดย กรมส่งเสริมการส่งออก การกระทรวงพาณิชย์ ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ปี 2554
- นิทรรศการ “ผี: ความกลัว...จัดการได้ ด้วยจินตนาการสร้างสรรค์” ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ชอปปิ้ง คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ ปี 2553
- Eco Project โดยสยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ และสยามสแควร์ กรุงเทพฯ ปี 2552
- จัดนิทรรศการถาวร “หอแห่งแรงบันดาลใจ” ณ โครงการพัฒนาดอยตุง โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ใน พระบรมราชูปถัมภ์ พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปี 2552
- Christmas Tree ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ปี 2551 – 2552
- จัดงานสัญจร “Laser B” ของ Ballantine's Scotch Whisky ที่กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – อุบลราชธานี - ขอนแก่น ปี 2551
- นิทรรศการ อจีรัง คือ โอกาส” ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ชอปปิ้ง
คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ ปี 2551


- ร่วมจัดนิทรรศการ “Presence of the Past : ความรัก ความขัดแย้ง และแฟชั่น” โดยพระเจ้าหลาน เธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม
ชอปปิ้ง คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ ปี 2550
- ออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านคุณเกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ กรรมการผู้จัดการ ดิ เอ็มโพ- เรียม ช็อปปิ้งคอมเพล็กซ์ จำกัด ที่นาราสิริ โดยแสนสิริ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ
2550 - ร่วมทีมอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังประดับอาคารผู้โดยสารระหว่าง ประเทศฝั่งขาเข้า ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
2549 - วาดภาพประกอบนิทรรศการให้บริษัท โนเกีย ประเทศไทย ในงานบางกอกแฟชั่นวีค ปี 2549
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
2548 - เข้าร่วมโครงการ Young Artist บ้านและสวนแฟร์ 2548 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

___________________


CURRICULUM VITAE


Name : Mr. Thadon Theekachorn
Born : December 31, 1979, Chiang Mai, Thailand
Address : 29/4 Moo 1 Buakkhang, San Kamphaeng, Chiang Mai 50130, Thailand
Present Address : 6 Soi Tiwanon Yaek 8, Mueang, Nonthaburi 11000, Thailand
Phone : +668 7932 1624
E-mail : murals_all@hotmail.comEDUCATION AND STUDY EXPERIENCE


2001 - 2006 : Bachelor of Fine Arts (Thai Arts) Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok Thailand
1998 - 2000 : Advanced Diploma (Painting) Rajamangala Institute of Technology Northern Campus (Jedyod), Chiang Mai Thailand
1995 - 1998 : Diploma (Painting) Rajamangala Institute of Technology Northern Campus (Jedyod), Chiang Mai Thailand
1992 - 1995 : Navamindarajudis Phayap School, Chiang Mai ThailandGROUP EXHIBITION


2015 : Charity Art Auction #5 Supporting Friends in Need (of “PA”) Volunteers Foundation Thai Red Cross, Chalermprakiet 48 Pansa School, Border Patrol Police School and offer money for use at H.R.H. Princess Soamsawali's direction at Siripanna Villa Resort & Spa, Chiang Mai Thailand
2014 : Faculty of Art and Painting, Rajamangala Institute of Technology Northern Campus (Jedyod) Alumni at Jai Yong Art Gallery, Chiang Mai Thailand
2013 : The 1st Art Exhibition by “The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University Alumni Association” at the National Gallery, Chao-Fah Road, Bangkok Thailand
2011 : The 2nd “Missing Prof. Silpa Bhirasri” by PSG58 group, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University Alumni at Phra Nakorn Bar & Gallery, Bangkok Thailand
2010 : The 1st “Missing Prof. Silpa Bhirasri” by PSG58 group, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University Alumni at Phra Nakorn Bar & Gallery, Bangkok Thailand
2007 : The 29th Bualaung Exhibition of Painting at the Queen’s Gallery, Bangkok Thailand
: Art Thesis Exhibition by the senior students of Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University at PSG Art Gallery, Silpakorn University, Bangkok Thailand
2005 : Art Exhibition by the students of Thai Art, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art at PSG Art Gallery, Silpakorn University, Bangkok Thailand
2003 : Open House of Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art to commemorate Silpakorn University’s 60th Anniversary at PSG Art Gallery, Silpakorn University, Bangkok Thailand
: Art Exhibition by the students of Thai Art, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art PSG Art Gallery, Silpakorn University, Bangkok Thailand
2000 : “Playground in your Imagination” Exhibition of Mixed Media Painting by Nokia Thailand at National Gallery, Chao-Fah Road, Bangkok Thailand
1999 : Art Exhibition by the students of the 2nd Year of Advanced Diploma Program (Painting), Rajamangala Institute of Technology Northern Campus (Jedyod) at Kad Suan Kaew, Chiang mai Thailand
1998 : Koh Loi, Sriracha Chonburi Seascape Painting Exhibition at Rajamangkala Gallerly, Chiang mai ThailandAWARDS


2003 : The Representative for “Fly Thai with Thai Artist” and visual education and field trip in London, England held by Silpakorn University and Thai Airways International Public Company Limited
2001 : The 1st prize of Orchid Water Colour Painting held by Orchid and Ornamental Horticulture Center at Maejo University, Chiang Mai ThailandWORKING EXPERIENCES


2014 : Paintings for show house at MOMENTO Residence Khaoyai by Bonanza, Nakhon - Ratchasima Thailand
2013 : Paintings for Brick Duplex Suite and Butterfly Duplex Suite decoration at Kaomai Lanna Resort, Chiang Mai Thailand

2012 : Spa Room decorating at AMATIZ Body Spa and Beauty Club, The Promenade, Bangkok Thailand
: Furniture manufacture and co-design with Garnish Factory Furniture for THE MOST Bar & Bistro, Ratchapruk, Bangkok Thailand

2007 - 2012 : Project Specialist and Prop Stylish at B U G Studio, multidisciplinary design studio www.bugstudio.co.th
2012 - Sansiri Flagship Lounge at 3rd fl. Siam Paragon, Bangkok Thailand
- Sansiri Life Comes Home at Royal Paragon Hall, 5th fl., Siam Paragon, Bangkok Thailand
- Mixed media sculpture for “IDEACUBES” held by Thai Health Promotion Foundation with domestic and foreign partners; UNESCO, United Nations Volunteers, Thai Young Philanthropist Network, ChangeFusion, The Network of NGO, portfolios.net and Silpakorn University
- Design and manufacture simulation products for “OTOP Pavilion” at Thailand SME Expo 2012, 8-11 November 2012 at Hall 5-6 Impact Muangthong Thani, Nonthaburi Thailand
2011 - Mixed media bas relief sculpture for show house wall decoration at B- square Rama 9 - Mengjai by Sansiri, Bangkok Thailand
- Mixed media bas relief sculpture for Club House wall decoration at Setthasiri Or-ngern by Sansiri, Watcharapol - Ramintra, Sai-mai, Bangkok Thailand
- Paintings for wall and ceiling decoration for show unit at Quattro by Sansiri, Thonglor 4, Sukhumvit 55, Bangkok Thailand
- Design bas relief sculpture and make prototype model for decoration in the Royal Thai Embassy, Brussel, Belgium
- Photo Image sources for the exhibition “Slow hand design : the heart value of Thai products” by Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Milan, Italy
- “Spirit : Creativities from beyond” exhibition at Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th fl. The Emporium Shopping Complex, Bangkok Thailand
2010 - ECO Project by Siam Discovery Center and Siam Square, Bangkok Thailand
2009 - Permanent exhibition at Hall of Inspiration” at Doi Tung Development Project, Mae Fah Luang Foundation, Doi Tung Royal Villa, Chiang Rai Thailand
2008 - 2009 - Christmas tree at Siam Discovery Center, Bangkok Thailand
2008 - “Laser B” Parties by Ballantine’s Scotch Whisky in Bangkok - Nakhon Raychasima - Ubon Ratchathani - Khon Khaen, Thailand
- “Perishable Beauty” exhibition at Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th fl. The Emporium Shopping Complex, Bangkok Thailand
2007 - “Presence of the Past” by H.R.H. Princess Sirivannavari Nariratana at Thailand Creative & Design Center Center (TCDC), 6th fl. The Emporium Shopping Complex, Bangkok Thailand
- Furniture design and manufacture for Managing Director of The Emporium Shopping Complex, Mr. Kriengsak Tantiphipop’s home decoration at Narasiri by Sansiri Pattanakarn - Srinakarin, Bangkok Thailand
2007 : Mural Paintings in team under the leadership of Panya Vijinthanasarn at the baggage claim area, Suvarnabhumi Airport, Samutprakarn Thailand
2006 : Paint for Nokia Thailand in Bangkok Fashion Week 2006 at Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok Thailand
2005 : Young Artist Project in Baan lae Sual Fait 2005 at Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok Thailand
___________________

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น